USG vyšetrenia

 

Pôrodnícke USG vyšetrenia:

USG vyšetrenie v I. trimestri

USG vyšetrenie v II. trimestri na vylúčenie vrodených vývojových chýb (18. – 22. TG).

USG vyšetrenie v III. trimestri na vylúčenie rastovej retardácie plodu (28. – 32.TG).

 

Gynekologické USG vyšetrenie.

 

 

Technické vybavenie

 

USG prístroj LOGIQ P5 Premium

 

Naša ambulancia využíva k svojej práci ultrasonografický prístroj LOGIQ P5 Premium.

Tento profesionálny prístroj od spoločnost General Electric patrí medzi  ultrazvuk,

ktorý sa vo svete bežne využíva v ambulantnej praxi. Obsahuje abdominálnu

(2D,3D a 4D) sondu a vaginálnu 2D sondu.

ÚVOD

AMBULANCIA

SLUŽBY

CENNÍK

KONTAKT

Copyright © 2015 B.G.M.GYN. All Rights Reserved.