CENNÍK PLATENÝCH SLUŽIEB B.G.M. GYN s.r.o.

 

Platný od 1. 7. 2015

Spolupracujeme so všetkými zdravotnými poisťovňami.

ADMINISTRATÍVNE VÝKONY

Vypísanie žiadosti pred umelým prerušením tehotenstva, vyšetrenie + USG 30 €
Vypísanie žiadosti na sterilizáciu 20 €
Lekársky posudok o zdravot. spôsobilosti pred pobytom v zahraničí, pre let lietadlom 5 €
Potvrdenie o výsledku vyšetrenia na žiadosť pacientky, zamestnávateľa, súdu... 5 €

VÝKONY NA ŽIADOSŤ PACIENTA

Foto záznam z USG vyšetrenia na žiadosť pacientky (Z02.8) 6 €
Odber + materiál na liquid - based cytológiu (LBC) (Z02.8) 25 €
Vyšetrenie nezaregistrovanej pacietnky (samoplatca) 15 €
Vyšetrenie nezaregistrovanej pacietnky + USG (samoplatca) 30 €
Vyšetrenie kompletné-prevencia-samoplatca 55 €
Onkocytologické vyšetrenie na žiadosť pacietnky (klasická) (samoplatca) 15 €
Onkocytologické vyšetrenie na žiadosť pacietnky (LBC) (samoplatca) 50 €
Poplatok za zavedenie vnútromaternicového telieska (IUD) (Z08.2) 40 €
Poplatok za zavedenie IUD + samotné teliesko 70 €
Posun menses na žiadosť pacientky bez zdravotnej indikácie (Z08.2) 7 €
Vyšetrenie HPV infekcií nad rámec zdravotného poistenia (Z08.2) 5 €
USG vyšetrenie s popisom na vlastnú žiadosť, bez zdravotnej indikácie (Z08.9) 10 €
Použitie - jednorázové zrkadlá - na vlastnú žiadosť pacientky 2 €

ÚVOD

AMBULANCIA

SLUŽBY

CENNÍK

KONTAKT

Copyright © 2015 B.G.M.GYN. All Rights Reserved.